praktijk voor ervaringsgerichte therapie                         en coaching.
fitoli
Wat doe ik Praktisch Contact Wie ben ik
Mijn naam is Gerry Venema, getrouwd met Elso en moeder van drie jongens. Samen met Elso heb ik 12 jaar in Brazilië gewoond waar we actief betrokken waren bij het zendings en ontwikkelingswerk onder de locale bevolking. Onze drie jongens zijn daar geboren. Bij terugkomst in Nederland ben ik gaan werken in de vrouwen opvang als pedagogisch medewerker bij minderjarige tienermoeders met een intensieve zorgvraag en jonge vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Inmiddels ben ik werkzaam op de observatieafdeling van deze zelfde instelling. Mijn studie voor psychodynamisch therapeut en coach heb ik gevolgd aan de academie Psychodinamica te Scherpenzeel. In maart 2014 ben ik afgestudeerd en sinsdien ben ik gestart met mijn eigen pratijk voor ervaringsgerichte therapie en coaching. Ik doe mijn werk vanuit de overtuiging dat er een God is die ons leven stuurt en richting geeft. Hij heeft mij geleerd wat liefde is en vanuit liefde te leven. Deze liefde, die verder gaat dan te bevatten is, is de basis van mijn werk en mijn leven.